Voorwaarden

Bij ongunstige weersomstandigheden kan eerder worden gesloten;

Het Bestuur van de Stichting stelt zich niet aansprakelijk voor voorwerpen, kledingstukken rijwielen enz., al of niet in bewaring gegeven, alsmede voor ongevallen en de gevolgen daarvan. Eventuele klachten schriftelijk te richten aan het bestuur. Van gevonden voorwerpen moet zo spoedig mogelijk kennis worden gegeven worden aan het badpersoneel. Aan het gebruik van dit bewijs zijn de volgende voorwaarden verbonden.

 1. Dit bewijs moet op eerste aanvraag overhandigd worden aan leden van het bestuur, het badpersoneel en politie. Dit bewijs blijft eigendom van de Stichting. De houder is verplicht alle voorschriften door of vanwege het bestuur te geven onvoorwaardelijk op te volgen.
 2. Het is ten strengste verboden:
 3. Buiten de afrastering te zwemmen.
 4. Op de balken te zitten.
 5. Honden mede te brengen in het zwembad of op het bijbehorende terrein.
 6. Zich in badkostuum buiten het zwembad te begeven.
 7. Op het terrein te voetballen, glaswerk mee te nemen, etensresten achter te laten of op enige andere wijze het terrein te verontreinigen.
 8. Het is niet toegestaan alcohol mee te nemen en/of te nuttigen in het zwembad
 9. Gedurende de tijd dat het zwembad is gesloten en dus geen personeel aanwezig is, in het zwembad aanwezig te zijn.
 10. Zich zonder noodzaak op te houden in de gangen tussen de kleedgelegenheden.
 11. Wanneer een abonnee zich onbehoorlijk gedraagt of de aanwijzingen van het badpersoneel niet opvolgt, wordt het abonnement tijdelijk of geheel ingetrokken zonder dat hiervoor vergoeding wordt verleend.
 12. Bij herhaling of zeer ernstige overtredingen wordt de toegang geheel ontzegt en wordt in het vervolg ook geen nieuw abonnement verstrekt.

 

Het Bestuur

Aandachtspunten bezoek zwembad De Kikker

Algemeen: voorkom dat u besmet raakt

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
 • Was regelmatig uw handen
 • Vermijd het aanraken van uw gezicht

 

Voordat u naar het zwembad komt:

 • Blijf thuis als u, ook milde, symptomen heeft: hoesten, niezen, verkoudheidsklachten, loopneus, keelpijn, benauwdheid of koorts.
 • Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft (38.0 graden of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft tot ieder weer hersteld is
 • Ga, voordat u van huis vertrekt, naar het toilet. De toiletten in het zwembad zijn gesloten.
 • Draag, indien mogelijk, uw badkleding vast onder uw kleding als u naar het zwembad komt